მოზარდთა რეპროდუქციული განვითარება და ჯანმრთელობა ვრცლად
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გავრცელებული პრობლემების მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში ვრცლად
სასწავლო კურსი თანასწორ-განმანათლებელთათვის სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების შესახებ "ყველაფერი ერთ სასწავლო კურსში" ვრცლად
სასწავლო კურსი მეან გინეკოლოგებისა და შესაბამისი სერვის მიმწოდებლებისთვის " უსაფრთხო რეპროდუქციული სერვისები/უსაფრთხო აბორტი" ვრცლად
სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა (სრჯ) კრიზისულ სიტუაციებში: დისტანციური სწავლების მოდული ვრცლად